<
Trang chủ » Tra từ
sly  
[slai]
tính từ
  • ranh mãnh, quỷ quyệt, láu cá
thằng cha láu cá, thủ đoạn ranh mãnh, mưu mẹo quỷ quyệt
đồ quỷ già láu cá!
  • tinh khôn; kín đáo
nụ cười, cái nhìn ranh mãnh
cô ta kín đáo liếc người bạn đồng hành của mình
  • tinh nghịch, tinh quái, hay đùa nghịch, ranh ma
chơi xỏ người hàng xóm một vố tinh quái
      • kín đáo; bí mật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt