<
Trang chủ » Tra từ
slovenly  
['slʌvnli]
tính từ
  • nhếch nhác, luộm thuộm, cẩu thả (ở bề ngoài, quần áo, thói quen)
người hầu, thư ký, đầu bếp nhếch nhác luộm thuộm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt