<
Trang chủ » Tra từ
slip  
[slip]
danh từ
 • sự trượt chân
trượt vỏ chuối
 • điều lầm lỗi; sự lỡ (lời...), sự sơ suất
điều lỡ lời
 • áo gối, áo choàng; váy trong, coocxê; tạp dề
 • dây xích chó
 • bến tàu; chỗ đóng tàu, chỗ sửa chữa tàu
 • miếng giấy nhỏ, mảnh gỗ nhỏ, thanh gỗ dẹt
 • cành ghép, mầm ghép; cành giâm
 • nước áo (đất sét lỏng để tráng ngoài đồ sứ, đồ đất trước khi nung)
 • ( số nhiều) buồng sau sân khấu
 • ( số nhiều) quần xi líp
 • cá bơn con
 • bản in thử
   • trốn ai, lẩn trốn ai
   • một cậu bé mảnh khảnh
ngoại động từ
 • thả
thả neo
 • đẻ non (súc vật)
bò đẻ non
 • đút nhanh, đút gọn, đút lén, giúi nhanh, nhét nhanh, nhét gọn
nhét nhanh cái gì vào túi
đút gọn viên thuốc vào mồm
 • thoát, tuột ra khỏi
chó sổng xích
tôi không chú ý đến điểm đó
tôi quên tên anh rồi
nội động từ
 • trượt, tuột
chăn tuột xuống đất
 • trôi qua, chạy qua
dịp tốt trôi qua
 • lẻn, lủi, lẩn, lỏn
lẻn ra khỏi phòng
 • lỡ lầm, mắc lỗi (vì vô ý)
thỉnh thoảng mắc lỗi về ngữ pháp
   • (từ lóng) đi nhanh, phóng vụt đi
   • tránh (đấu gươm)
   • chuồn, lẩn, trốn
   • trôi qua (thời gian)
thời giờ thấm thoắt thoi đưa!
   • lẻn vào
   • (từ lóng) đấm thình thình
   • (từ lóng) tố cáo
   • mặc vội áo
   • cởi vội áo, cởi tuột ra
   • lẻn, lỏn, lẩn
   • thoát, tuột ra khỏi
   • kéo ra dễ dàng (ngăn kéo)
   • nhìn qua loa, xem xét qua loa (một vấn đề...)
   • (thông tục) lỡ lầm, mắc lỗi
   • thất bại; gặp điều không may
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp ai
   • (thơ ca) bắt đầu chiến tranh, gây cuộc binh đao
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt