<
Trang chủ » Tra từ
sliding  
['slɑdiη]
danh từ
  • sự trượt
tính từ
  • dễ trượt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt