<
Trang chủ » Tra từ
sleep  
[sli:p]
danh từ
 • giấc ngủ; sự ngủ; thời gian ngủ
trong khi ngủ
giấc ngủ ngon
giấc ngàn thu
giấc ngủ trằn trọc
đi ngủ
(từ cổ,nghĩa cổ) đi ngủ; (nghĩa bóng) chết
 • (thông tục) nhử mắt (chất đọng lại ở khoé mắt trong giấc ngủ)
 • sự nghỉ ngơi, sự tĩnh dưỡng
 • sự chết
   • ngủ
   • (thông tục) bị tê dại vì không cử động được (chân, tay)
   • gây mê
   • chủ tâm giết (một con vật)
nội động từ slept
 • ngủ, ở trong tình trạng ngủ
 • ngủ giấc ngàn thu
 • ngủ trọ, ngủ đỗ
ngủ ở nhà trọ
 • ( + with ) ngủ, ăn nằm (với ai)
ăn nằm lang chạ
 • nằm yên
gươm nằm yên trong bao
ngoại động từ
 • ngủ (một giấc ngủ)
ngủ một giấc ngủ ngon
 • có đủ giừơng cho (một số người)
chỗ trọ này có đủ chỗ ngủ cho 50 người
   • ngủ cho qua (ngày giờ)
ngủ cho qua giờ
   • ngủ đã sức
   • ngủ cho hết (tác dụng của cái gì)
ngủ cho hết nhức đầu
ngủ cho giã rượu
   • gác đến ngày mai
gác một vấn đề đến ngày mai
   • con cù quay tít
   • (tục ngữ) đừng dính vào mà sinh chuyện; đừng đụng vào tổ kiến
   • (thông tục) ngủ say như chết
   • ngủ vạ vật
   • ngủ ngáy o o
   • (thông tục) ngủ say, ngủ yên (nhất là dạng mệnh lệnh)
   • (thông tục) lang chạ; quan hệ lăng nhăng
   • không bị đánh thức bởi (một tiếng động..)
   • không ngủ ở nhà, ngủ ngoài trời
   • không ngủ ở nơi làm việc (đầy tớ, người hầu trước đây)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt