<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
slam  
[slæm]
danh từ
  • tiếng cửa đóng sầm
  • sự ăn hầu hết, sự ăn hết (quân bài đối phương)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời phê bình gay gắt, lời đả kích đao to búa lớn
ngoại động từ
  • đóng sầm (cửa)
đóng cửa sầm một cái vào mặt ai
  • ném phịch (vật gì, xuống bàn...)
  • (từ lóng) thắng một cách dễ dàng
  • giội, nã (đạn, đại bác)
  • (thông tục) phê bình gay gắt, đả kích kịch liệt
nội động từ
  • đóng sầm, rập mạnh (cửa)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt