<
Trang chủ » Tra từ
skirmish  
['skə:mi∫]
danh từ
  • (quân sự) cuộc chạm trán nhỏ, cuộc giao tranh nhỏ, cuộc đụng độ nhỏ
  • cuộc cãi cọ ngắn
nội động từ
  • đụng độ, đánh lẻ tẻ; giao tranh, cãi nhau
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt