<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
skin  
[skin]
danh từ
 • da, bì
biểu bì
 • vỏ (của quả, cây)
vỏ cam
 • lớp vỏ mỏng của xúc xích
 • lớp vỏ, lớp phủ, lớp bao ngoài (vỏ tàu..)
lớp vỏ kim loại của một máy bay
 • ( (thường) trong từ ghép) da sống; bộ da lông thú
da lợn
một bộ da lông thỏ
 • ( (thường) trong từ ghép) bầu bằng da thú (để đựng nước, rượu...)
 • lớp váng, lớp màng (trên bề mặt các chất lỏng; sữa đun sôi..)
lớp màng trên một chiếc bánh putđinh sữa
   • không dính dáng đến ai, không động chạm đến ai, không ảnh hưởng gì đến ai
   • gầy chỉ còn da bọc xương
   • chết thì chết nết không chừa
   • sợ mất mạng
   • cứ trơ ra (khi bị phê bình, bị chửi...)
   • dễ bật lò xo (khi bị phê bình, bị chửi...)
   • chạy thoát, trốn thoát
   • tôi không muốn ở địa vị của nó
   • chỉ vừa mới
   • (thông tục) quấy rầy, chọc tức ai
   • (thông tục) làm ai phải chú ý
   • (thông tục) giật nảy mình; bị hoảng hốt
   • (thông tục) (còn) da bọc xương; rất gầy
   • ướt như chuột lột (người)
   • (thông tục) dễ phản ứng/mặt dạn mày dày; không trơ/trơ ra
ngoại động từ
 • lột da
lột da một con thỏ
 • làm trầy da
tôi va vào tường bị trầy da ở khủyu tay
 • bọc da
 • bóc vỏ, gọt vỏ
 • (thông tục) lột quần áo (ai)
 • (thông tục) lừa đảo
 • ( (thường) + over ) bọc lại
   • lột sống ai; trừng phạt ai nghiêm khắc (nói để hăm doạ)
nội động từ
 • lột da (rắn)
 • mọc da
 • đóng sẹo, lên da non (vết thương)
 • (thông tục) cởi quần áo
   • lột sống (súc vật)
   • (thông tục) mắng mỏ thậm tệ, trừng phạt nặng nề
   • (thông tục) đánh gục, đánh bại hắn
   • (từ lóng) cẩn thận, cảnh giác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt