<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
skinned  
['skinid]
tính từ
  • (trong tính từ ghép) có nước da như thế nào đó
(có) da màu sẫm
(có) da hồng hào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt