<
Trang chủ » Tra từ
skill  
[skil]
danh từ
tỏ ra rất thành thạo trong việc lái xe, nấu ăn
  • kỹ năng; kỹ xảo
những kỹ năng thực hành cần thiết cho nghề thợ mộc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt