<
Trang chủ » Tra từ
ski  
[ski:]
danh từ, số nhiều ski , skis
  • xki; ván trượt tuyết
nội động từ
  • trượt tuyết; đi xki
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt