<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sin  
[sin]
danh từ
 • tội; tội lỗi; tội ác, lầm lỗi; sự vi phạm (một luật lệ)
một cuộc đời tội lỗi
phạm tội
xưng tội với một tu sĩ
ở nhà vào một ngày đẹp trời thế này là có tội!
   • nghề gì cũng vinh quang
   • (từ lóng) kịch liệt, mãnh liệt
   • (thông tục) rất khốn khổ
   • rất xấu xí
   • ăn nằm với nhau như vợ chồng
nội động từ
 • phạm tội, mắc tội; hành động sai trái
phạm tội là thuộc bản tính của con người
họ đã vi phạm các quy tắc bất thành văn của nhà trường
   • đáng thương hơn là đáng trách
viết tắt
 • (toán học) sin ( sine )
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt