<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sink  
[siηk]
danh từ
 • bồn rửa bát, chậu rửa bát
 • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chậu rửa ( lavabô)
 • bể phốt
 • (nghĩa bóng) vũng nước bẩn, vũng lầy; ổ
một ổ truỵ lạc
 • đầm lầy
 • khe kéo phông (trên (sân khấu))
nội động từ sank ; sunk
 • chìm, thụt, lún
tàu chìm
xe bò lún xuống bùn
 • lún xuống, trở nên thấp hơn, hạ thấp dần dần
người lính bị thương nặng, ngã gục xuống
 • lặn xuống dưới chân trời (mặt trời)
mặt trời đang lặn
 • xuống thấp, lắng xuống
giọng hạ thấp
nước sông xuống
 • mất dần giá trị (sức mạnh..); suy giảm
giá sụt xuống
mất uy tín đối với ai
 • hõm vào, hoắm vào (má...)
mắt anh ta hõm vào
 • xuyên vào, ăn sâu vào, ngập sâu vào; thấm vào
lưỡi lê ngập sâu vào đến tận cán
ấn tượng thấm sâu vào óc
thuốc nhuộm ăn vào
 • (nghĩa bóng) chìm, chìm đắm
chìm sâu vào sự đê hèn
ngoại động từ
 • làm chìm, đánh đắm
đánh chìm tàu
 • làm phá sản, phá hoại, không để cho thành công, ngăn trở
báo chí muốn làm thất bại cố gắng của ông ta giành chức Tổng thống
 • hạ xuống, làm cho thấp xuống, di chuyển xuống
hạn hán làm mực nước suối thấp xuống
hạ thấp giọng xuống thành một tiếng thì thầm
 • chôn
chôn hai cái cột ở đây
 • để ngả xuống, để rủ xuống
 • đào, khoan, khắc
đào giếng
khắc con súc sắc
 • giấu
giấu tên tuổi
giấu một sự việc
 • đánh (một quả bóng) vào hố, lỗ (trong bi da, golf..)
 • (thông tục) uống (nhất là uống nhiều rượu)
họ uống với nhau hết cả một chai rượu gin
   • quên mình
   • quên mình
   • quỳ sụp xuống
   • đầu tư vốn vào một việc kinh doanh mà khó rút ra; mất vốn bị mắc kẹt trong một việc kinh doanh
   • (tục ngữ) (dùng cho một tình huống mà ta sẽ thất bại hoàn toàn hoặc là sẽ sống sót bằng nỗ lực của bản thân) một mất một còn; nhất sống nhì chết
Những người tị nạn đã mất hết nhà cửa và tài sản, và bây giờ là trường hợp nhất sống nhị chết
   • được tin buồn lòng anh ta se lại
   • đồng ý quên đi những sự bất đồng
   • (thông tục) cảm thấy có cái gì xấu xảy ra
   • chìm nghỉm
   • ăn vào, thấm vào một chất khác; bị hút vào (về chất lỏng)
   • thấm nhuần, thấm thía, được hiểu hoàn toàn (về lời lẽ..)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt