<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sink or swim  
thành ngữ sink
      • (tục ngữ) (dùng cho một tình huống mà ta sẽ thất bại hoàn toàn hoặc là sẽ sống sót bằng nỗ lực của bản thân) một mất một còn; nhất sống nhì chết
Những người tị nạn đã mất hết nhà cửa và tài sản, và bây giờ là trường hợp nhất sống nhị chết
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt