<
Trang chủ » Tra từ
sing  
[siη]
ngoại động từ sang , sung
 • hát, ca hát
hát một bài hát
hát ru ngủ ai
 • ca ngợi
ca ngợi ai, tán dương ai
nội động từ
 • hát, hót
chim đang hót
 • reo (nước sôi...); thổi vù vù (gió)
nước trong ấm reo (sắp sôi)
 • ù (tai)
   • (thông tục) gọi to, kêu lớn (để lấy cái gì)
   • (thông tục) hét to (một mệnh lệnh..)
   • cụp đuôi, cụp vòi
   • cụp đuôi, cụt vòi
   • hát đón mừng năm mới
   • hát tiễn đưa năm cũ
   • hét to hơn
danh từ
 • tiếng reo; tiếng vù vù
   • tiếng tên bay vù vù trên đầu
   • (thông tục) sự hát đồng ca
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt