<
Trang chủ » Tra từ
since  
[sins]
phó từ
  • từ đó, từ lúc ấy
suốt từ đó đến nay tôi vẫn là bạn anh ta
nó bỏ nhà đi cách đây hai tuần và từ đó đến nay, chúng tôi chẳng có tin tức gì về nó
bà ấy dọn về Luân Đôn tháng năm vừa rồi và từ đó đã kiếm được việc làm tại một toà báo
giới từ
  • từ (một thời điểm xác định trong quá khứ) đến một sự kiện sau đó trong quá khứ hoặc đến nay
anh ấy công tác ở đây từ năm 1967
từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì
từ khi ra trường đến nay, cô ta làm việc tại một ngân hàng
từ sau bữa tiệc, anh ta chỉ nói với cô ấy một lần mà thôi
liên từ
  • từ (một thời điểm xác định trong quá khứ) đến một sự kiện sau đó trong quá khứ hoặc đến nay
từ lần cuối cùng tôi gặp anh, anh đi đâu?
đó là lần đầu tiên tôi thắng kể từ khi học đánh cờ
anh đến thăm mẹ tôi cách đây bao lâu rồi?
từ khi nó đi ở riêng, chúng tôi không gặp nó
  • vì, vì lẽ rằng, bởi
vì không còn gì nói nữa, cuộc họp bế mạc
vì không có tiền, nên chúng tôi không mua được xe ô tô
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt