<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
simplism  
['simplizəm]
danh từ
  • sự làm ra vẻ giản dị, sự làm ra vẻ mộc mạc; sự làm ra vẻ hồn nhiên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt