<
Trang chủ » Tra từ
silver  
['silvə]
danh từ
 • bạc
 • đồng tiền làm bằng bạc; hợp kim giống như bạc
 • đồ dùng bằng bạc ( đĩam, đồ trang sức..)
 • dao nĩa làm bằng bất kể kim loại nào
chúng tôi cất dao đĩa trong tủ búyp phê này
 • muối bạc (dùng trong nghề ảnh)
 • màu bạc
   • màn bạc; màn chiếu bóng, ngành điện ảnh
   • tài hùng biện
tính từ
 • làm bằng bạc, trông như bạc
cái thìa bằng bạc
 • loại nhì, loại tốt thứ nhì
im lặng tốt hơn là nói
 • trắng như bạc, óng ánh như bạc; trong như tiếng bạc (tiếng)
tóc bạc
có giọng trong
 • hùng hồn, hùng biện
có tài hùng biện
   • trong sự rủi vẫn có điều may
ngoại động từ
 • mạ bạc; bịt bạc
 • tráng thuỷ (vào gương)
tráng thủy một cái gương
 • làm cho (tóc...) bạc đi
nội động từ
 • óng ánh như bạc (trăng, ánh sáng)
 • bạc đi, trở nên bạc (tóc), nhuốm bạc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt