<
Trang chủ » Tra từ
silk  
[silk]
danh từ, số nhiều silks
 • tơ (do nhện, một số côn trùng nhả ra)
 • tơ, chỉ, lụa (chỉ và vải làm bằng tơ đó)
 • ( số nhiều) quần áo bằng lụa
 • (thông tục) luật sư hoàng gia, mặc áo dài bằng lụa tại triều
được phong làm luật sư hoàng gia
 • nước ngọc (độ óng ánh của ngọc)
 • ( định ngữ) (bằng) tơ
bít tất tơ
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng) nhảy dù ra khỏi máy bay
   • ít bột vẫn gột nên hồ
   • trở thành luật sư hoàng gia
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt