<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
silence gives/implies consent  
thành ngữ consent
      • im lặng có nghĩa là đồng ý
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt