<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
signifiant  
tính từ
  • (văn học) đầy ý nghĩa
câu văn đầy ý nghĩa
danh từ giống đực
  • (ngôn ngữ học) cái biểu đạt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt