<
Trang chủ » Tra từ
sightseeing  
['sait,si:iη]
danh từ
  • sự tham quan (một cảnh đẹp..)
  • cuộc tham quan
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt