<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
siège  
danh từ giống đực
 • ghế ngồi
ghế gỗ
ghế gấp (được)
đem lại một ghế ngồi
chân ghế
được nhiều ghế trong cuộc tuyển cử
 • trụ sở
trụ sở của một hãng buôn
trụ sở của toà án
 • trung khu, trung tâm
óc, trung khu của tư tưởng
 • đít, mông
sự ngâm đít
 • sự vây hãm
quân đội vây hãm
vây hãm trước thành phố
   • quấy rầy ai cho đến khi người đó chịu thua, chịu nhường bước
   • giải vây
   • (nghĩa bóng) rút lui
   • ý tôi đã quyết
   • (y học) ngồi mông
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt