<
Trang chủ » Tra từ
shyness  
['∫ainis]
danh từ
  • tính nhút nhát, tính bẽn lẽn, tính e thẹn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt