<
Trang chủ » Tra từ
shy  
[∫ai]
tính từ
 • nhút nhát, bẽn lẽn, e thẹn (về người)
dè dặt không muốn làm việc gì
 • rụt rè, e lệ, bẽn lẽn (về cách cư xử..)
dáng vẻ bẽn lẽn
 • nhát, dễ hoảng sợ; không dễ nhìn thấy, không dễ gần người (chim, động vật..)
 • (từ lóng) thiếu; mất
I'm shy 3ấ
tôi thiếu ba đồng; tôi mất ba đồng
 • (trong tính từ ghép) ngại (tránh hoặc không thích điều cụ thể nào đó)
ngại chụp ảnh
nhà chính trị ngại xuất hiện công khai
   • cảnh giác, sợ (người hoặc hành động)
   • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) thiếu cái gì/ai
nội động từ shied
 • ( + at ) quay ngang, ngừng lại, khựng lại (do sợ hãi, hoảng hốt) (ngựa)
danh từ
 • sự nhảy sang một bên, sự tránh, sự né
 • (thông tục) sự ném, sự liệng
   • cố bắn trúng (mục tiêu); cố lấy cho được (cái gì)
   • thử chế nhạo (ai)
ngoại động từ shied
 • nhảy sang một bên, né, tránh
 • (thông tục) ném, liệng
ném đá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt