<
Trang chủ » Tra từ
shortage  
['∫ɔ:tidʒ]
danh từ
  • sự thiếu; số lượng thiếu
sự thiếu lương thực
sự thiếu gạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt