<
Trang chủ » Tra từ
shoot  
[∫u:t]
danh từ
 • cành non; chồi cây; cái măng
 • thác nước
 • cầu nghiêng, mặt nghiêng (để tháo nước, để đẩy đất...)
 • cuộc tập bắn
 • cuộc săn bắn; khu vực để săn bắn
 • (thể dục,thể thao) cú đá, cú sút (bóng)
 • cơ đau nhói
   • (thông tục) mọi thứ
động từ shot
 • vụt qua, vọt tới, chạy qua
ánh chớp loé ngang bầu trời
 • đâm ra, trồi ra
chồi đang đâm ra
cây đâm chồi
mũi đất đâm ra ngoài biển
 • ném, phóng, quăng, liệng, đổ
cung phóng tên đi
mặt trời toả tia sáng
quăng lưới
đổ rác
 • bắn
bắn súng lục giỏi
bắn trúng
bị trúng đạn vào tay
dự cuộc thi bắn
 • săn bắn
đi săn
 • sút, đá (bóng)
 • đau nhói, đau nhức nhối
đau răng nhức nhối
 • (thể dục,thể thao) là là mặt đất ( (nghĩa bóng) crickê)
 • chụp ảnh, quay phim
 • bào
những cạnh đã được bào nhẵn
động tính từ quá khứ
 • óng ánh
lụa óng ánh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời mệnh lệnh nói đi!
   • (thông tục) cố gắng đạt được
   • bắn bay đi, bắn văng đi
   • bắn hết (đạn)
bắn hết đạn
   • bắn rơi
   • thoáng qua như chớp, thoảng qua như gió
   • đâm chồi (cây)
   • lớn mau, lớn nhanh, lớn vọt
   • bắn trúng nhiều phát
   • (thông tục) khủng bố; triệt hạ
   • (từ lóng) nôn, mửa
   • (từ lóng) nói khoác, nói bịa
   • bĩu môi khinh bỉ
   • liều, tính chuyện liều
   • đo độ cao của mặt trời lúc buổi trưa
   • nếu... tôi chết
   • tôi không biết, tôi biết thì tôi chết
   • (từ lóng) nói ba hoa, nói không giữ mồm giữ miệng
   • gặp nhiều (điều không ưng, nguy hiểm...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt