<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
shoe  
[∫u:]
danh từ
 • giày
 • miếng bịt (miếng sắt bị chân bàn, ghế)
 • má phanh (của xe đạp, xe ô tô..)
 • vật giống chiếc giày về hình thức hoặc cách sử dụng
   • tài sản có nhiều người ngấp nghé; địa vị có nhiều người ngấp nghé
   • chờ hưởng gia tài thì đến chết khô
   • ở vào tình cảnh của ai
   • chết bất đắc kỳ tử; chết treo
   • phê bình đúng, phê bình phải
   • thay thế ai
   • đó lại là vấn đề khác
ngoại động từ shod
 • đi giày (cho ai)
 • đóng móng (ngựa)
 • bịt (ở đầu)
cái sào đầu bịt sắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt