<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
shoe-tree  
['∫u:'tri:]
danh từ
  • cốt giày (miếng gỗ, chất dẻo hoặc kim loại có hình bàn chân được đặt trong giày để giữ dáng của giày)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt