<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
shirt  
[∫ə:t]
danh từ
 • áo sơ mi
áo sơ mi thể thao
   • (thông tục) chọc tức ai, làm cho ai nổi giận
   • bắt ai làm đổ mồ hôi sôi nước mắt
   • (thông tục) không mất bình tĩnh (ở thể mệnh lệnh)
bình tĩnh nào!
   • (từ lóng) mất sạch cơ nghiệp, cái khố cũng chẳng còn
   • bản thân mình vẫn là quan trọng hơn cả
   • (từ lóng) bán cả khố đi mà đánh cược vào (cái gì)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt