<
Trang chủ » Tra từ
sherry  
['∫eri]
danh từ
  • loại rượu vàng hoặc nâu được pha cho nặng thêm, vốn có nguồn gốc từ Nam Tây ban nha)
  • cốc rượu vàng, cốc rượu nâu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt