<
Trang chủ » Tra từ
sheer  
[∫iə]
tính từ
 • chỉ là; đúng là, tuyệt đối; hoàn toàn
thật chỉ là phí công
một sự hoàn toàn không thể có được
hoàn toàn vô lý
 • hầu như thẳng đứng; rất dốc
bờ biển dốc đứng
 • mỏng, nhẹ, trong suốt (về đồ dệt..)
vải nilông mỏng dính
phó từ
 • thẳng đứng, vuông góc (thẳng lên, thẳng xuống)
vách đá thẳng đứng từ bãi biển lên
bật thẳng cả rễ lên
đâm thẳng từ nước lên
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vải mỏng dính, vải trông thấy da
 • quần áo may bằng vải mỏng dính
 • (hàng hải) sự cong vểnh lên (của con tàu ở phía mũi và đuôi)
 • sự chạy chệnh (khỏi hướng đã định)
nội động từ
 • (hàng hải) chạy chệch (khỏi hướng đã định)
 • đổi hướng (để tránh né sang đề tài khác)
   • bỏ mà đi, rời, tránh (một người, một vấn đề)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt