<
Trang chủ » Tra từ
sheep  
[∫i:p]
danh từ, số nhiều sheep
 • con cừu
 • ( (thường) số nhiều) (tôn giáo) con chiên
 • da cừu
 • người hay e thẹn, người nhút nhát
   • liếc mắt đưa tình
   • đi theo một cách mù quáng
   • quân vô tướng, hổ vô đấu
   • quá dễ bị ảnh hưởng, quá dễ bị kẻ khác dắt mũi
   • (thông tục) nhìn ai một cách âu yếm nhưng ngượng ngập
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt