<
Trang chủ » Tra từ
sharply  
['∫ɑ:pli]
phó từ
 • sắc, nhọn, bén
rất nhọn
 • rõ nghĩa, dễ nhận, rõ ràng, sắc nét
 • thình lình, đột ngột (về đoạn cong, đường cong, dốc..)
 • lanh lảnh, chói tai, the thé (về âm thanh)
 • cay, hắc, gắt, hăng, tạo ra một cảm giác mạnh (về mùi, vị)
 • buốt, nhói (về cơn đau, cơn lạnh)
 • tinh, thính, nhạy, thông minh, sắc sảo
 • cao (về âm thanh, nhạc cụ..)
 • thăng, cao nửa cung (về nốt nhạc)
 • chỉ trích gay gắt
nói gay gắt với ai
 • ma mảnh, bất chính, thiếu đạo đức
 • nhanh chóng, mau mắn, mạnh mẽ
giá cả sụt mạnh
 • (ngôn ngữ học) điếc, không kêu
 • (thông tục) diện, chải chuốt
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt