<
Trang chủ » Tra từ
sharp  
[∫ɑ:p]
tính từ
 • sắt, nhọn, bén
dao sắc
đỉnh nhọn
 • rõ nghĩa, dễ nhận, rõ ràng, sắc nét
sự phân biệt rõ ràng
 • thình lình, đột ngột (về đoạn cong, đường cong, dốc..)
chỗ ngoặt đột ngột
 • lanh lảnh, chói tai, the thé (về âm thanh)
tiếng kêu thất thanh trong cơn cùng quẫn
 • cay, hắc, gắt, hăng, tạo ra một cảm giác mạnh (về mùi, vị)
vị chua gắt của nước chanh
 • buốt, nhói (về cơn đau, cơn lạnh)
gió lạnh buốt
 • tinh, thính, nhạy, thông minh, sắc sảo
mắt tinh
tai thính
đứa trẻ thông minh
 • cao (về âm thanh, nhạc cụ..)
 • thăng, cao nửa cung (về nốt nhạc)
 • chỉ trích gay gắt
lời nhận xét gay gắt
 • ma mảnh, bất chính, thiếu đạo đức
thủ đoạn bất lương
 • nhanh chóng, mau mắn, mạnh mẽ
đi bộ rảo bước
 • (ngôn ngữ học) điếc, không kêu
 • (thông tục) diện, chải chuốt
   • rất thông minh và nhanh trí
   • những chuyện làm ăn hoàn toàn không lương thiện
   • nhanh lên! chóng lên!
   • nhanh, mau, vội
danh từ
 • kim khâu mũi thật nhọn
 • (ngôn ngữ học) phụ âm điếc
 • (âm nhạc) nốt thăng; dấu thăng
 • (thông tục) người lừa đảo, người cờ gian bạc lận
 • (đùa cợt) chuyên gia, người thạo (về cái gì)
 • ( số nhiều) (nông nghiệp) tấm, hạt tấm
phó từ
 • sắc cạnh, sắc nhọn
 • (thông tục) đúng
(lúc) đúng sáu giờ
 • (thông tục) đột ngột, bất thình lình; sững, vụt, đột
dừng khựng lại ngay
quay lại đột ngột
 • (âm nhạc) cao quá độ cao đúng
hát cao giọng (sai điệu)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt