<
Trang chủ » Tra từ
shall  
[∫æl, ∫əl]
trợ động từ should
  • (chỉ các dự đoán tương lai)
chúng ta sẽ nghe thêm về vấn đề này
  • (chỉ ý chí, sự quyết tâm)
em sẽ có một bộ áo mới cho ngày sinh nhật
  • (chỉ những lời đề nghị, lời gợi ý)
chúng ta sẽ làm gì vào dịp nghĩ cuối tuần này?
  • (chỉ mệnh lệnh hoặc lời hướng dẫn)
thế nào ngày mai anh cũng có quyển sách của tôi
nó nhất định sẽ bị phạt
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt