<
Trang chủ » Tra từ
shady  
['∫eidi]
tính từ
  • tạo ra bóng râm tránh ánh nắng mặt trời; trong bóng râm; có bóng râm, có bóng mát
cây có bóng mát
phía có bóng mát của một phố
bị che ánh mặt trời
  • (thông tục) ám muội, mờ ám, khả nghi; ô danh; không hoàn toàn trung thực
một người có vẻ ngoài khả nghi
      • hơn bốn mươi tuổi, ngoài tứ tuần
      • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ẩn náu
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt