<
Trang chủ » Tra từ
sex  
[seks]
danh từ
  • tình trạng là đực hoặc cái; giới; giống
mọi người không phân biệt tuổi tác, nam nữ đều được hoan nghênh
những khác biệt về giới tính
con chó của anh là giống gì? (đực hay cái?)
  • giới; phái (nam, nữ)
sự phân biệt giới tính
giới phụ nữ
giới đàn ông (giới mày râu)
giao cấu (với ai)
họ thường có quan hệ tình dục với nhau
cơ quan sinh dục
  • những hoạt động dẫn đến và bao gồm việc giao hợp; sự hấp dẫn về thể chất lẫn nhau giữa con người
một bộ phim có nhiều cảnh làm tình
sách hướng dẫn về tình dục
động từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác định giới tính của (một sinh vật)
xác định giới tính của gà con
  • ( to sex somebody up ) khêu gợi dục tình của ai; làm cho ai nứng lên
  • làm cho thêm hấp dẫn, làm cho thêm thú vị
làm cho câu chuyện thêm thú vị bằng một số chi tiết đầy màu sắc
tiền tố
  • sáu
lễ kỷ niệm sáu trăm năm
người thuộc độ tuổi từ 60 đến 69; người ở tuổi lục tuần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt