<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
seul  
tính từ
 • một mình, lẻ loi, cô độc, trơ trọi
anh đến một mình hay đi kèm với ai?
sống cô độc
 • duy nhất, chỉ (có) một
kẻ phạm tội duy nhất
một lần duy nhất
 • đơn thuần
ý nghĩ đơn thuần về đạo đức
   • tăm tắp
   • hành động riêng rẽ
   • chỉ thế thôi
   • không một (ai, cái gì)
   • chỉ có hai người với nhau
   • vô địch, vô song
   • (chỉ) một mình
nói một mình
cười một mình
   • chỉ là một
danh từ giống đực
 • một người
chính quyền một người
một người trong số họ
   • không phải chỉ có một
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt