<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
servir  
ngoại động từ
 • thờ, phụng sự
phụng sự tổ quốc
 • hầu hạ
không ai hầu hạ ông đâu
 • phục vụ
phục vụ khách hàng
phục vụ một ý đồ
 • dọn (ăn); đưa (món ăn)
dọn đồ tráng miệng
 • giúp đỡ
giúp đỡ bạn bè
 • (săn bắn) giết
giết con lợn lòi bằng dao
 • (động vật học) nhảy
con ngựa giống này đã nhảy mười con ngựa cái
 • (thể dục thể thao) giao (nghĩa bóng)
giao bóng
 • (đánh bài) (đánh cờ) chia (bài)
 • (thân mật) giở ra, hiến
giở ra những chuyện như từ cũ nghĩa cũ
   • thờ Chúa
   • hầu lễ
   • phục vụ quân đội
   • chăm sóc, hi sinh cho người nào
nội động từ
 • dùng, có ích
vật này không dùng được nữa
chạy thì có ích gì
máy dùng để in
cái phòng dùng làm buồng làm việc cho tôi
 • làm nghĩa vụ quân sự
làm nghĩa vụ quân sự trong lục quân
 • (thể dục thể thao) giao bóng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt