<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sentir  
ngoại động từ
 • cảm thấy, nhận thấy, thấy
cảm thấy ấm áp dễ chịu
cảm thấy nguy hiểm
nhận thấy sự bất lực của mình
 • ngửi, ngửi thấy
ngửi hoa
ngửi thấy mùi thơm ngát
 • có mùi, toả mùi
kẹo có mùi bạc hà
 • ôi, có mùi ôi
thịt đã bắt đầu ôi
 • có vị, có vẻ giống như
bài văn xuôi này có vị thơ
ngôn ngữ có vẻ tỉnh lẻ
   • chết đến nơi rồi
   • làm cho thấy
làm cho thấy oai mình, ra oai
   • nhấn rõ
nhấn rõ từng chữ khi nói
   • cho biết tay
   • thùng mắm thì hôi mắm
   • mệt rã rời, không thể đi nổi nữa
   • không chịu nổi ai, ghét cay ghét đắng ai
   • không cảm thấy đau đớn gì
   • không ưa, không có cảm tình với
   • biểu lộ rõ
rét đã thấy rõ
   • bị nghi là dị giáo
   • (nghĩa bóng) không được trôi chảy (công việc)
   • (thân mật) chẳng sống được bao lâu nữa
   • đoán trước ai sẽ đến; đoán trước ý nghĩ của ai
nội động từ
 • toả mùi, bốc mùi
bó hoa toả mùi thơm
 • hôi, thối; ôi
cá này ôi
   • việc ấy chẳng lành đâu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt