<
Trang chủ » Tra từ
sen  
[sen]
danh từ
  • đồng xen (một xu, tiền Nhật)
viết tắt
cô ta là một y tá được phép hành nghề
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt