<
Trang chủ » Tra từ
semblable  
['sembləbl]
tính từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) trông giống, từa tựa, tương tự
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt