<
Trang chủ » Tra từ
selfish  
['selfi∫]
tính từ
  • ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích bản thân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt