<
Trang chủ » Tra từ
self-reliance  
[,self ri'laiəns]
danh từ
  • sự tự lực; sự độc lập; sự dựa vào khả năng và nỗ lực của bản thân mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt