<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sel  
danh từ giống đực
 • muối
muối biển
muối nhỏ
(hoá học) muối đồng
tinh thể muối
mỏ muối
vựa muối
bỏ muối, rắc muối
món ăn thiếu muối (nhạt)
 • (nghĩa bóng) nét mặn mà, nét dí dỏm
bài văn châm biếm đầy dí dỏm
 • ( số nhiều) (dược học) muối amoni (cho người bị ngất ngửi cho tỉnh lại)
   • ăn sống chấm muối trắng
   • sững sờ, đứng sững ra
   • sự châm biếm dí dỏm
   • chõ vào chuyện của người khác
   • màu muối tiêu, hoa râm
tóc hoa râm
   • natri sunfat
   • mage sunfat
   • chì axetat kết tinh
   • natri cacbonat axit
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt