<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
seem  
[si:m]
nội động từ
anh ta có vẻ là người tốt
(tôi thấy) anh ta có vẻ thất vọng
hãy làm bất cứ điều gì xem ra là có lý
coi bộ nó không hiểu
Coi bộ tôi không chịu nổi cái thói láo xược của nó
hình như có sự hiểu lầm
dường như cô ta có cảm tình với bạn tôi
Bố họ năm nay 70 tuổi - Hình như vậy
      • vì một lý do nào đó (nên) không...
vì một lý do nào đó anh ta không thích công việc của mình
      • được ai cho là giải pháp tốt nhất
tôi cho đường lối hành động ấy là tốt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt