<
Trang chủ » Tra từ
secondary  
['sekəndri]
tính từ
những cách suy xét như vậy không quan trọng bằng mục tiêu chủ yếu của chúng tôi là nâng cao hiệu quả
tuổi tác của cô ấy là chuyện phụ thôi
một vấn đề không quan trọng
  • phụ thuộc vào, gây ra bởi hoặc xuất phát từ cái gì là gốc hoặc chủ yếu
văn học phái sinh
màu thứ sinh (do hai màu cơ bản trộn nhau tạo ra)
sự nhiễm khuẩn phái sinh (do một bệnh khác gây ra)
  • tiếp theo bậc tiểu học; trung học
nền giáo dục trung học
trường trung cấp kỹ thuật
trường trung học
  • (địa lý,địa chất) đại trung sinh
danh từ
  • người giữ chức phó
  • thầy dòng
  • vệ tinh
  • (động vật học) cánh sau (của sâu bọ)
  • (địa lý,địa chất) lớp địa táng thuộc đại trung sinh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt