<
Trang chủ » Tra từ
sec  
[sek]
[,es i: 'kei]
tính từ
  • nguyên chất; không pha (rượu)
danh từ
  • ngay đây; một thời gian ngắn; một lúc (như) second
viết tắt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt