<
Trang chủ » Tra từ
searching  
['sə:t∫iη]
tính từ
  • tinh tế; sâu sắc
kỹ thuật phỏng vấn để tìm ra sự thật
cô ta nhìn xoáy vào tôi và hỏi tôi là ai
  • xuyên suốt, thấu vào, thấm thía
gió buốt thấu xương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt